Styrkeområden

trafik

Östergötlands fem styrkeområden är områden där vi har framgångsrika företag och forskning i världsklass, vilket ger oss en ledande position både nationellt och internationellt.

Visualisering och simulering. Östergötland har en unik bredd av systemintegrerade företag, spetsföretag inom applikationsutveckling och forskning i världsklass. Exempel på visualisering och simulering är lösningar för att åskådliggöra komplexa data, interaktion med virtuella modeller, interaktiv media och spel.

Uppkopplade system och produkter. Detta styrkeområde består av en blandning av världsledande systemintegrerade företag, forskning i världsklass och en dynamisk bas av mindre företag. Exempel på detta område är : säker internet, Internet of Things (IoT), integrerad kommunicerande elektronik, sensorer och tryckt elektronik.

Miljönytta som affär. Företagen i Östergötland har tillsammans med Linköpings Universitet och offentliga aktörer varit mycket framgångsrika när det gäller att omsätta modeller som cirkulär ekonomi till hållbara lösningar. Några exempel på miljönytta som affär är biobaserad cirkulär ekonomi och avfalls- och energilösningar.

Effektiv logistik. Östergötlands geografiska läge hör till de absolut bästa i landet. Det finns en betydande innovationspotential kopplad till området. Dels i form av nya lösningar för den växande logistiksektorn, dels i form av förbättrad logistik för företag med stora varuflöden. Exempel på effektiv logistik är logistik för gods, materialhantering och processer för tjänsteleveranser.

Avancerade material. Regionen har mycket hög kompetens och stora resurser när det gäller att ta fram material med högt förädlingsvärde. Exempel på områden är ytbeläggningar för metaller och plaster, nanostrukturerade material som grafen och bio-kompatibla material.