Om V45

Innovationsveckan, vecka45, är en vecka fylld av inspiration, innovation och nätverkande. Här möter du några av Östergötlands ledande innovationsföretag och vassaste entreprenörer. Tillsammans bidrar vi till innovation, entreprenörskap och tillväxt.

Region Östergötland har huvudansvaret för vecka45, inom ramen för East Sweden Business Region. Vi kommer att lyfta fram Östergötlands fem styrkeområden och sprida evenemangen runt om i Östergötland. Välkommen till inspirerande möten där du får möta några av regionens framgångsrika organisationer och företag!

  • Måndag 7 november:       Visualisering och simulering – Norrköping
  • Tisdag 8 november:         Uppkopplade system och produkter - Linköping
  • Onsdag 9 november:        Miljönytta som affär – Finspång
  • Torsdag 10 november:    Effektiv logistik – Mjölby
  • Fredag 11 november:       Avancerade material – Motala

Du som är arrangör och vill anordna en aktivitet som handlar om innovation och entreprenörskap inom ramen för vecka45 är välkommen att kontakta oss för mer information.

Kreativa miljöer och ett kraftfullt näringsliv
Nyfikenhet är en stark drivkraft och en förutsättning för framgångsrika innovationer och entreprenörer. Det är också en viktig egenskap hos politiker och andra beslutsfattare – för att vi ska få kreativa miljöer och ett kraftfullt näringsliv.  Under Vecka45 riktar vi ljuset mot den innovationskraft som finns i Östergötland. Då vill vi möta dig, tillsammans med alla andra engagerade inspiratörer och uppfinnare, innovatörer och entreprenörer, studenter och forskare, företagare och näringslivsföreträdare. Tillsammans bidrar vi till innovation, entreprenörskap och tillväxt i Östergötland.

Huvudarrangörer

Region Östergötland leder det regionala utvecklingsarbetet för en långsiktig och hållbar utveckling i regionen vid sidan av att erbjuda invånarna god hälso-och sjukvård.

Från idéer till framgångsrika företag. Sverige behöver fler framgångsrika företag. Fler företag som vågar satsa, utvecklas och växa. Det är här Almi Företagspartner kommer in i bilden. Vi kan ta risker andra finansiärer inte har möjlighet att ta. Des

East Swedenär en viktig tillväxtmotor som driver utvecklingen inom en rad områden och samhällsfrågor. Vi är en region som vill växa och som har mycket att vara stolta över; innovationssystem i världsklass och landets bästa sjukvård.

Energiriket är en ekonomisk förening som arbetar för att via samverkan skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning, opinionsbildning, tillväxt och nyetablering av nya företag inom framförallt energi-och miljöteknik.

Linköpings universitet är ett av Sveriges större lärosäten. Med en tradition av förnyelse och öppenhet för samverkan över gränser är vi med och bygger morgondagens samhälle.

Länsstyrelsen Östergötland samordnar länets krafter.
För din skull.

Norrköping Science Park inspirerar till idékraft, entreprenörskap och innovation genom att erbjuda unika resurser och kreativa miljöer där företag, forskning och universitet skapar nya möjligheter tillsammans.

NyföretagarCentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning till alla som vill starta eget företag.