Ostlänken – århundradets tillväxtchans för Motala

Posted on: oktober 19th, 2016 by Pia Jakobsson

snabbtåg300x200Tisdagen den 8 november arrangeras ett seminarium om hur vi i Motala kan vara innovativa och skapa ökade värden vid genomförande av Ostlänkenprojektet. Seminariet tar upp frågor kring kompetensförsörjning, företagssamverkan och planering.

- Genom strategiska utbildningsinsatser kopplat till projektets behov av kompetensförsörjning kan vi öka sysselsättningen i Motala, säger kommunstyrelsens ordförande Camilla Egberth. Det är också viktigt att tidigt planera för hur vi i Motala ska ta vara på de effekter Ostlänken ger med en ökad tillgänglighet för vår region.

Anmäl dig här >>